خدمات ریلی شرکت

رزرو واگن

 • بارگیری واگن‌های سرپوشیده برای حمل کالاهای فله و یا بارگیری کانتینر روی واگن‌های کفی
 • انجام امور ترانزیتی برای صادرات کالا در گمرک مبدا
 • پرداخت هزینه‌های باربری و حمل و نقل
 • انجام امورات گمرکی در گمرک مرزی
 • رهگیری واگن‌ها
 • حمل اتومبیل با قطار
 • سولفور و محصولات مشابه
 • تامین واگن
 • بارگیری در واگن
 • انجام امور گمرکی در مبدا
 • بیمه کالا
 • انجام امور مربوط به صادرات کالا در مرز
 • تعویض بوژی و پلمپ واگن
 • اخذ گواهی‌هایی مانند قرنطینه، گواهی مبدا، گواهی دامپزشکی و غیره
 • ارائه کد مسیر باربری ریلی و پرداخت کرایه حمل واگن تا ایستگاه نهایی به عنوان اکسپدیتور