• دفتر مرکزی

  آقای حسین مطلبیان

  آدرس: مشهد، بلوار جانباز، تقاطع فرامرز عباسی، مجتمع کیان سنتر2، طبقه ی نهم، واحد 911، شرکت حمل ونقل بین المللی نگار ترابر اطلس

  تلفن: 9- 36144427 51 0098

  negartarabar.atlas@gmail.com

  تلفن : 9- 36144427 51 0098

  فکس : 05136144427-9 داخلی 7

 • نمایندگی تهران

  آقای امرا... بیات سرمدی

  آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان آزادی، خیابان زارع، پلاک 49، طبقه 4، واحد 501

  ایمیل: info.transit90@yahoo.com

  تلفن همراه: +989121590190

  تلفن : +982166425135

  فکس : +982166425135

 • نمایندگی بندرعباس

   

   

  تلفن :

  فکس :

 • نمایندگی بازرگان

  آقای صفر عظیم زاده

  آدرس : آذربایجان شرقی، بازرگان، خیابان امام، جنب هواشناسی، شرکت حمل و نقل بین المللی نگار ترابر اطلس

  ایمیل: negartarabar.atlas.bz@gmail.com

  تلفن همراه: +989143620198

  تلفن : +984434375082

  فکس : +984434375083

 • نمایندگی جلفا

  آقای ناصر حسن نسب حلوائی

  آدرس: جلفا، منطقه آزاد، فاز 2 صنعتی

  تلفن همراه: +989143049968

  تلفن : +984142032534

  فکس : +984142032534

 • نمایندگی اینچه برون

  آقای سیف ا... آهمند

  آدرس: اینچه برون ،بازارچه مرزی، غرفه 33

  ایمیل: negartarabar.atlas.pl@gmail.com

  تلفن همراه:  +989114481977

  تلفن : +981733376610

  فکس : +981733376610

 • نمایندگی سرخس

  آقای امید قادرنیا

  آدرس:سرخس، بلوار کارگر، نبش کارگر ،۴ پلاک ۸۰، طبقه اول

  ایمیل: negartarabar.atlas.sr@gmail.com

  تلفن همراه: +989376035721

  تلفن : +989356818931

  فکس : +985134524365

 • نمایندگی مهران

  آقای مجتبی رستمی

  آدرس: مهران، فاز 4، پشت اداره تامین احتماعی، کوچه شهید شیرزادی

  ایمیل: negartarabar.atlas.mh@gmail.com

  تلفن همراه: +989186159093

  تلفن : +988433825427

  فکس : +988433825427

 • نمایندگی لطف آباد

  آقای احسان جعفری

  آدرس : درگز ، لطف آباد ، روبروی گمرک، شرکت حمل و نقل بین المللی نگارترابر اطلس 

  ایمیل: negartarabar.atlas.lf@gmail.com

  تلفن همراه: +989151810957

  تلفن : +985146623136

  فکس : +985146623137